ခ်စ္ျခင္း၏ အရွင္သခင္သို႕ …..


ခ်စ္ျခင္း၏ အရွင္သခင္
ကၽြႏ္ုပ္ တိုင္တည္ပါရေစ …

အသင္ ထည့္ေပးထားခဲ့ေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ရင္ဘတ္တြင္းမွ
အသင္၏ ေက်းကၽြန္မ်ားအား
ျပန္လည္ ေခၚငင္လွည့္ပါ …

အသင္ အသက္သြင္းခဲ့ေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏
ရင္ခုန္သံ ယႏၱရားအား
လာေရာက္ ရပ္တန္႕ေပးလွည့္ပါ …

အသင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ
ကၽြႏု္ပ္၏ အိပ္မက္ ကမၻာအား
ျပန္လည္ ဖ်က္ဆီးပစ္လွည့္ပါ …

အသင္ ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ညမ်ားစြာကိုလည္း
ျပန္လည္ အသက္သြင္းလွည့္ပါ …

အသင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ကဗ်ာေရးတတ္သည့္ လက္ကိုလည္း
ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းလွည့္ပါ …

အုိ … သခင္
အပင္မ်ား
အစိမ္းေရာင္ သမ္းေနျခင္းသည္
သဘာဝ အလွစစ္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ …

အုိ … သခင္
ကၽြႏ္ုပ္၏ ရင္တြင္းအား
ဝင္ၾကည့္လွည့္ပါ
ထိုအပင္ အားလံုးတို႕သည္
ညိဳမိႈင္းေသာအသြင္
ေဆာင္ေနေလရဲ႕ …

ေကာင္းကင္တြင္
လမ္းေလ်ာက္ေနရေသာ္လည္း
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးေခါင္းထက္၌
အဘယ္ေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္
တည္ရွိေနဘိသနည္း …

အုိ … သခင္
မ်က္ရည္တုိ႕ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္ဝန္းအစံုသည္
အရာရာကို ေဝဝါးေစခဲ့ၿပီးလား
သို႕တည္းမဟုတ္
ကၽြႏ္ုပ္ တစ္ကိုယ္လံုးပင္
ခ်ားရဟတ္ကဲ့သုိ႕ လည္ေနၿပီလား
ကၽြႏ္ုပ္ မေဝခြဲတတ္ေတာ့ …

အုိ …
ခ်စ္ျခင္း၏ အရွင္သခင္
အသင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ
အခ်စ္၏ မီးသည္
ကၽြႏ္ုပ္အတြက္
ေႏြးေထြးေစရုံထက္ ပိုခဲ့ၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္ တစ္ကိုယ္လံုးအား
ဝါးၿမိဳေနပါၿပီေကာ …

အုိ … သခင္
ကၽြႏ္ုပ္ ဒူးေထာက္အပ္ပါသည္
အသင္ ပစ္ခဲ့ေသာ ျမွားခ်က္အား
အသင္ပင္ ႏုတ္ယူလွည့္ပါေလာ့ …………..။

ေၾကကြဲမႈမ်ားႏွင့္သာ
ေမာင္ရြာ

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s