ေႏွးလိုက္တဲ့ ကိုးနတ္ရွင္


တစ္ခါတစ္ခါ ေပါက္ကြဲပစ္လိုက္ခ်င္

ေအာ္ … Loading .. Loading .. ေႏွးလိုက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း

ၾကာလြန္းလို႔ ေအာ္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္

ရႈပ္ပါတယ္ .. လႊင့္တာပစ္လိုက္

ေစာင့္ေစဗ်ား .. ခုလိုဘဝေရာက္ေအာင္

ေႏြးလြန္းလို႔ … ေဒါက္တာနဲ႔ ျပၾကည္႕ဦး

ဒီအေကာင္က အေဖေခၚရေလာက္တယ္

စိတ္တိုလို႔ ကုန္းေအာ္တယ္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳး

အဘိုးႀကီးျဖစ္တဲ့ထိလည္း ဖြတ္ခ်ပ္ဖြတ္ခ်ပ္ပဲ ေနမွာ

Source : Internet (Google’s Images)

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s