ေတာင္ေပၚက တေယာသံ


ေတာင္ေပၚက တေယာသံ

+++++++++++++++++++++++

ထိုေတာင္

ထိုေတာင္သည္ အျမင့္အားျဖင့္ မနိမ့္လြန္း၊ မျမင့္လြန္းေပ။ ထိုေတာင္ေပၚ၌ ထံုးျဖဴျဖဴ ေစတီတစ္ဆူလည္း တည္ထားေလ၏။ သို႕ရာတြင္ ထိုေတာင္ေပၚသို႕ တက္ေရာက္၍ ဘုရား ဖူးေျမာ္သူမွာ နည္းပါး၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုေတာင္ ပတ္လည္တြင္ ခ်ံဳပုတ္မ်ား၊ ဆူးရွိသည့္ အပင္မ်ား မ်ားစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အျပင္ လူသြားလမ္း ဟူ၍ ေကာင္းစြာ မရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ထိုေတာင္၏ ေျမာက္အရပ္ ႏွစ္မုိင္ခန္႕ အကြာတြင္မူ ရြာငယ္တစ္ရြာ ရွိေလသည္။ ထိုရြာငယ္၏ အမည္မွာ ရြက္လွရြာ ဟူ၍ တြင္ေလ၏။ ထိုရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ထုိေတာင္အား ရန္ေအာင္ေတာင္ ဟူ၍ ေခၚတြင္ၾကေလ၏။ ယင္းအမည္တြင္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာလည္း ယခင္က ထုိေတာင္ပတ္လည္တြင္ တည္ရွိေသာ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ယာခင္းမ်ားမွာ ဦးရန္ေအာင္ ဟူေသာ လူႀကီးတစ္ဦးမွ ပိုင္ဆုိင္ေလေသာေၾကာင့္ ထိုေတာင္ကိုလည္း ဦးရန္ေအာင္ ေတာင္ဟူ၍ ေနာက္ေျပာင္ ေခၚေဝၚသည္မွစ၍ ရန္ေအာင္ေတာင္ ဟူေသာအမည္မွာ တြင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

ထုိေတာင္ေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ထံုးျဖဴျဖဴ ေစတီေလးကိုလည္း ေတာင္၏ အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ပင္ ရန္ေအာင္ေစတီ ဟူ၍ ေခၚတြင္ေလ၏။ ထိုေစတီေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္အခါ၌ မည္သူ တည္ထားခဲ့သည္ကို မည္သူမွ အတိအက် မသိၾကေပ။ ထိုေစတီႏွင့္ ထိုေတာင္တြင္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ား၊ ဥစၥာေစာင့္မ်ား ရွိသည္ဟူ၍လည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားတြင္ သတင္းႀကီးေလ၏။ ယင္းအခ်က္သည္လည္း ထိုေတာင္ေပၚသုိ႕ အသြားအေရာက္ နည္းျခင္း အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္၍ ေနေပေတာ့၏။

ရန္ေအာင္ေတာင္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း အရပ္တြင္ ဦးသာေအာင္ ဟူေသာ အဖုိးႀကီးတစ္ဦး ပိုင္ဆုိင္သည့္ ယာတစ္ကြက္ ရွိေလ၏။ ထိုအဖိုးႀကီးသည္ ၎၏ ယာကြက္အတြင္း ၎ေနထုိင္ရန္အတြက္ တဲငယ္တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ထားေလ၏။ အဖိုးႀကီး ဦးသာေအာင္မွာ ရြက္လွ ရြာသားတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၎မွ ရြာအတြင္း ဆူညံလွသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၎ပိုင္ဆုိင္ေသာ ယာကြက္အတြင္း ယင္းကဲ့သို႕ တဲငယ္တစ္လံုး တည္ေဆာက္၍ နားေအးပါးေအး ဆိုသကဲ့သို႕ပင္ တစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ေလ့ ရွိေလသည္။

အဖိုးႀကီး ဦးသာေအာင္မွာ ညခင္း ေမွာင္ရည္စပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ရြာမွ ၎၏ ေျမးျဖစ္သူ ေမာင္ေအာင္ဦး လာေရာက္ပို႕ေပးသည့္ ထမင္းအား ၿမိန္ယွက္စြာ စားေသာက္ေလ့ ရွိ၏။ ၿပီးေနာက္တြင္ ခံတြင္းခ်ဥ္ျခင္းအား ေျဖေဖ်ာက္ရန္ အလို႕ငွာ ေျပာင္းဖူး ေဆးလိပ္ႀကီးအား မီးတရဲရဲျဖင့္ ဖြာရိႈက္ေလ့ ရွိျပန္၏။ ယင္းေနာက္တြင္ မူကား အဖုိးႀကီး ဦးသာေအာင္မွာ အိမ္ယာ ဝင္ေလ့ ရွိေလသည္။

ဦးသာေအာင္မွာ ည သန္းေခါင္ယံ အခါတြင္ တစ္ေရးႏိုးေလ့ ရွိ၏။ ထိုအခါ အေပါ့အပါး သြား၍ ၎၏ တဲအေရွ႕ရွိ ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ ထိုင္ကာ ဓာတ္ဗူးအတြင္း အဆင္သင့္ ထည့္ထားေသာ ေရေႏြးၾကမ္းအား ဇိမ္ခံ၍ ေသာက္ေနတတ္ေလသည္။ ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္၍ ေျပာရပါလွ်င္ ဦးသာေအာင္မွာ ေၾကာက္တတ္သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပ။ ဥစၥာေစာင့္မ်ား ရွိသည္ဟူ၍ နာမည္ႀကီးေသာ ေတာင္အနီးတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ညအိပ္ညေန ေနထုိင္သည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ပင္ ဦးသာေအာင္မွာ ေတာ္ရုံ ေၾကာက္တတ္သူ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတို႕ သတိျပဳမိေပလိမ့္မည္။

++++++++++++++++++++++

သူတို႕ ေျမးအဖိုး

အဖုိးႀကီး ဦးသာေအာင္၏ ေျမးျဖစ္သူ ေမာင္ေအာင္ဦးသည္ ေန႕စဥ္ ညေနခ်ိန္တုိင္းတြင္ ဦးသာေအာင္အတြက္ ထမင္း လာေရာက္၍ ပို႕ေလ့ ရွိေလသည္။ တစ္ခုေသာ ေန႕တြင္မူ ေမာင္ေအာင္ဦးသည္ ရြာသို႕ မျပန္ေတာ့ ဟူ၍ ေျပာကာ ဦးသာေအာင္ႏွင့္အတူပင္ အဆိုပါ တဲကေလး၌ အိပ္စက္ခဲ့ေလသည္။ အဖုိးႀကီး ဦးသာေအာင္မွာ ၎၏ ထံုးစံအတုိင္း ဆိုသကဲ့သို႕ပင္ သန္းေခါင္းယံ အခ်ိန္၌ ႏိုးလာခဲ့၍ တဲကေလး အေရွ႕ရွိ ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ ေအးေအးလူလူ တစ္ေယာက္တည္း ထိုင္ရင္း ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ေနေလသည္။

ေမာင္ေအာင္ဦးသည္ ဦးသာေအာင္ ႏိုၿပီး အတန္ငယ္ ၾကာေသာအခါ ၎သည္လည္း တစ္ေရးႏိုး ႏိုးထလာခဲ့ေလ၏။ ေမာင္ေအာင္ဦးသည္ ႏိုးထကာစတြင္ တဲအေရွ႕ ကြပ္ပ်စ္ေပၚ၌ ထိုင္လ်က္ ရွိေသာ ၎၏ အဖုိးျဖစ္သူအား သရဲ ဟူေသာ အမွတ္ျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသး၏။ သို႕ရာတြင္မူ ၎၏ အဖုိးမွန္း သိသြားေသာအခါတြင္ အိပ္ယာမွ ထ၍ အဖုိးျဖစ္သူထံ သြားေရာက္၍ ထိုင္ေနေလ၏။

“ဘယ္လိုတုန္း ငါ့ေျမးရဲ႕၊ တစ္ေရးႏိုးလာတာလားကြ”
“ဟုတ္တယ္ အဘ၊ ဒါနဲ႕ အဘကလည္း ညႀကီးမင္းႀကီး တစ္ေယာက္တည္း ဘာလို႕ ထိုင္ေနတာတုန္း၊ ခုဟာက ရြာထဲလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေတာထဲ အဘရဲ႕”
“ဟ … ငါ့ေျမးကလည္း၊ ေတာထဲေနေန ရြာထဲေနေန ညဟာ ညပါပဲကြ၊ ေတာထဲက ရြာထဲထက္ ပုိၿပီးေတာင္ ေလေကာင္းေလသန္႕ ရပါေသးတယ္ကြာ”
“အဘ ကလည္းဗ်ာ၊ က်ဳပ္က ေလေကာင္းေလသန္႕ ရတာကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ ေတာထဲဆိုေတာ့ … ဟိုေလ .. သရဲေတြ ရွိတယ္ဗ်”

ဟူ၍ ေမာင္ေအာင္ဦးသည္ ေဘးဘီဝဲယာ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ရင္း ၎၏ အဖုိးျဖစ္သူ ဦးသာေအာင္အား တုိးညွင္းစြာ ေျပာလိုက္ေလ၏။

ထိုအခိုက္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားနွင့္ ဥစၥာေစာင့္မ်ား ရွိသည္ဟူ၍ နာမည္ႀကီးလွေသာ ရန္ေအာင္ေတာင္ေပၚမွေန၍ လြန္စြာ လြမ္းေဆြးဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ တေယာသံသည္ ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ ထူးဆန္းစြာ ေပၚထြက္လာေလေတာ့၏။

ထိုအသံကို ၾကားေသာအခါ ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ ၾကက္သီးမ်ားပင္ ထသြားၿပီး ၎၏ အဖုိးျဖစ္သူနားသို႕ တုိး၍ ကပ္ထိုင္ကာ တုိးညွင္းစြာ ေမးျမန္းေလ၏။

“အဘ၊ အဲ့ဒီ အသံက ေတာင္ေပၚက လာတာလားဟင္”

ယင္းသုိ႕ ေမးလိုက္ေသာအခါတြင္ အဖုိးႀကီး ဦးသာေအာင္မွ ေအးေဆးစြာပင္ –

“ဟုတ္တယ္ေလ ငါ့ေျမးရဲ႕၊ ေတာင္ေပၚက လာတာပဲကြ၊ ေတာ္ေတာ္ လြမ္းစရာ ေကာင္းသံ လက္သံပဲ ငါ့ေျမးရဲ႕”

ဟူ၍ ေျပာေလရာ ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ ၎၏ အဖုိးျဖစ္သူ၏ ေအးေဆးေနေသာ ဟန္အမူအယာကို အားမလို အားမရ ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ –

“ဟာဗ်ာ အဘကလည္း၊ လက္သံက ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း၊ အဲ့ဒါ သရဲ ေျခာက္တာဗ်”
ဟူ၍ ေျပာလိုက္ေလရာ အဖုိးႀကီး ဦးသာေအာင္မွာ ၎၏ ေျမးျဖစ္သူ ေမာင္ေအာင္ဦးအား ၾကည့္၍ တခြီးခြီး ရယ္ေမာလိုက္ၿပီး –

“ငါ့ေျမးႏိုင္ေရာကြယ္၊ သရဲ ေနေန ဘာေနေနေပါ့ကြာ၊ အဘ က လက္သံ ေကာင္းလို႕ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာတာပဲ၊ အဲ … ေျပာရရင္၊ အဲ့ဒီ လက္သံေလးကို နားေထာင္ခ်င္လို႕ အဘက အခု ထိုင္ေနတာပဲ ငါ့ေျမးရဲ႕”

ဟူ၍ ေျပာလိုက္ေလရာ ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ အဖုိးျဖစ္သူ၏ စကားအား အံ့အား သင့္၍သြားေလေတာ့၏။

“ဗ်ာ …..။ အဘ က အဲ့ဒီ အသံကို အရင္ကလည္း ၾကားေနရတာေပါ့ေနာ္”

“ဟုတ္တယ္ေလ ငါ့ေျမးရဲ႕၊ အရင္ကလည္း ၾကားေနရတာပဲကြ”

“ဟာ … ဒါဆို အဘ ကို အဲ့ဒီ ေတာင္ေပၚက သရဲက အဘ ေနကတည္းက ေန႕တုိင္း ေျခာက္ေနခဲ့တာေပါ့”

“အမေလး … ငါ့ေျမးရယ္၊ အသံၾကားရတုိင္း သရဲ ေျခာက္တယ္လို႕ခ်ည္း ေျပာေနေတာ့တာပါပဲလားကြ၊ ၿပီးေတာ့ ေျပာရဦးမယ္ ငါ့ေျမးေရ၊ အဲ့ဒီ အသံကို အဘ ၾကားရတာ အဘ တစ္ေယာက္တည္း ေဟာဒီေနရာေလးကို လာေနကတည္းက မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ ဒီအသံက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက္၊ ၁၅ ရက္ေလာက္ကမွ ၾကားရတဲ့ အသံပါကြ”

ဟူ၍ အဖိုးႀကီးမွ ေျပာလိုက္ေသာ္လည္း ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ တုိးလိုက္ ျမင့္လိုက္ျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေနေသာ တေယာသံအား သရဲ ေျခာက္သည္ဟူ၍သာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည့္အတြက္ မိမိ ယခုကဲ့သို႕ လာေရာက္ အိပ္မိျခင္းကိုပင္ ေနာင္တရေနသကဲ့သို႕ ရွိေနေလေတာ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာအား ရိပ္မိေသာ အဖုိးျဖစ္သူမွ ေမာင္ေအာင္ဦးအား –

“ငါ့ေျမးကေတာ့ကြယ္ ေၾကာက္တတ္လိုက္တာ၊ ဒါနဲ႕ အိပ္ေနတဲ့လူဟာ မေၾကာက္တတ္ဘူးတဲ့ကြ၊ ငါ့ေျမး မေၾကာက္ရေအာင္ သြားအိပ္ေခ်ေတာ့”

ဟူ၍ ေျပာလိုက္ေလရာ ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ အဖိုးျဖစ္သူ၏ စကားအား သေဘာက်သြားၿပီး “ဟုတ္ေလာက္တယ္ အဘ၊ က်ဳပ္ ျပန္အိပ္တာပဲ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ” ဟူ၍ ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ထိုင္ရာမွထကာ မေၾကာက္ေအာင္ ဇြတ္အတင္း အိပ္ေတာ့မည္ဟူ၍ တဲအတြင္းသို႕ သြားေရာက္ရန္ ဟန္ျပင္ေလေတာ့၏။ ထိုအခါတြင္ အဖိုးျဖစ္သူမွ –

“အင္း … ငါ့ေျမး အိပ္တဲ့ ေနရာကလည္း အဘ ထိုင္ေနတဲ့ ေနရာနဲ႕စာရင္ အဲ့ဒီ ရန္ေအာင္ေတာင္နဲ႕ ပိုနီးသြားမလားပဲ”

ဟူ၍ တစ္ေယာက္တည္း ေရရြတ္သလိုလိုျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည့္ ေျမးျဖစ္သူအား စေနာက္လိုက္ေလရာ တဲအတြင္းသို႕ ဝင္ရန္ ဟန္ျပင္ေနေသာ ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ ဝင္ရႏိုးႏိုး အဖုိးျဖစ္သူဆီပဲ ျပန္သြားရႏိုးႏုိးျဖင့္ ေျခတံုခ်တံု ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ “ဟာဗ်ာ .. အဘကလည္း” ဟူ၍ ေျပာလိုက္ေလေတာ့၏။

++++++++++++++++++

ထန္းရည္ဝုိင္း

တစ္ေန႕သ၌ ရြက္လွရြာေလး၏ အေနာက္ဖက္ရွိ ကိုၾကက္ႀကီး ပိုင္ဆုိင္ေသာ ထန္းေတာအတြင္း လူရြယ္တစ္စုသည္ ဝုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ထန္းရည္ေသာက္လွ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ၎တို႕သည္ လူပ်ိဳ ကာလသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ မည္သည့္ မိန္းကေလး လွေၾကာင္းပေၾကာင္း၊ မည္သူႏွင့္ မည္သူကေတာ့ျဖင့္ သမီးရည္စား ျဖစ္သြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရြာအတြင္းမွ မည္သည့္ အပ်ိဳမေလးကေတာ့ျဖင့္ ခ်စ္စရာ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း၊ မိမိ ႀကိဳက္ေနမိေၾကာင္း … စသည့္ မိန္းမႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စကားမ်ားအား ထန္းရည္ေသာက္ရင္း ေျပာဆိုလ်က္ ရွိၾကေလ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ လူရြယ္မ်ားကမူ ရြာအတြင္းမွ မည္သူ၏ ၾကက္ဖႀကီးသည္ အခြပ္ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ရြာမွ မည္သူ၏ ၾကက္ႏွင့္ အစမ္း တိုက္ၾကည့္ရာ တစ္ဖက္ရြာမွ ၾကက္မွာ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရႈံးနိမ့္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုၾကက္ဖႀကီးအား ခ်က္၍ ထန္းရည္ႏွင့္ ျမည္းလိုက္ရပါလွ်င္ သာ၍ပင္ ေကာင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကေလ၏။

၎တို႕၏ ထန္းရည္ဝုိင္းသည္ အတန္ငယ္ ၾကာလာေသာအခါတြင္ ထိုအထဲမွ လူရြယ္တစ္ေယာက္မွ ကိုၾကက္ႀကီး၏ မိန္းမ မၾကာခင္ လာေရာက္ခ်ေပးေသာ ၾကြက္ေၾကာ္အား တစ္ခ်က္ဝါးလိုက္ၿပီးေနာက္ စကား စေလ၏။

“ေဟ့ေကာင္တို႕ေရ … မင္းတို႕ကို ႀကံဳတုန္းႀကံဳခိုက္ ရန္ေအာင္ေတာင္ေပၚက သရဲအေၾကာင္းကို ေျပာရဦးမယ္ကြ”

ထိုအခါ က်န္သည့္ လူရြယ္ ေလးေယာက္မွာ ရန္ေအာင္ေတာင္ ႏွင့္ သရဲ ဟူေသာ စကားမ်ားၾကားလိုက္ရလွ်င္ လြန္စြာ စိတ္ဝင္စား သြားရကား ထိုစကား စေသာ လူရြယ္အား ၾကည့္လိုက္ၾကေလ၏။ ထိုအခ်င္းအရာအား ရိပ္မိေသာ လူရြယ္မွာ “အဟမ္း .. ဟမ္း … ဒီလိုကြ” ဟူ၍ ၎ေျပာမည့္ အေၾကာင္းအား ဆက္၍ မေျပာေသးဘဲ ၾကြက္ေၾကာ္အား ကိုက္ဝါးေနျပန္ေလ၏။ ထိုအခါ က်န္လူရြယ္မ်ားမွ “ဘယ္လိုတုန္း ငါ့ေကာင္ရဲ႕၊ ျမန္ျမန္ေျပာကြာ” ဟူ၍ ေျပာၾကေလေတာ့၏။

“ဒီလိုကြာ၊ ဟိုေန႕က ငါ့အဘနဲ႕ တူတူ သြားအိပ္တယ္ကြ၊ မင္းတို႕လည္း သိတယ္ မဟုတ္လား၊ ငါ့အဘက အဲ့ဒီ ရန္ေအာင္ေတာင္ နားမွာ တစ္ေယာက္တည္း ေနတာေလကြာ”

“မင္းကလည္းကြာ၊ အဲ့ဒါ သိေနတာပဲ၊ သရဲ ဘယ္လို ေျခာက္တာတုန္း ဆိုတာသာ ေျပာ”

“ေအးပါ၊ ေျပာပါ့မယ္၊ အဲ့ဒီေန႕ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္က်ေတာ့ ဘယ္လို ျဖစ္တာတုန္း မသိပါဘူးဗ်ာ၊ ငါလည္း မႏိုးစဖူး တစ္ေရးႏိုးလာတာကြ၊ ငါလည္း မ်က္လံုး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေရာ၊ လား .. လား .. တဲေရွ႕က ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ ငုတ္တုတ္ႀကီးကြာ”

ယင္းသို႕ လူရြယ္မွ ေျပာလိုက္ေသာအခါ က်န္လူရြယ္မ်ားမွာ မ်က္လံုးမ်ား ျပဴးသြားၾကေလ၏။

“ေဟ … ဟုတ္လားကြ၊ ေတာင္ေပၚက သရဲက မင္းတို႕ တဲကို လာေျခာက္တာေပါ့”

“ငါ ေျပာမွာက အဲ့ဒီ ငုတ္တုတ္ႀကီးကိုလည္း ေတြ႕လိုက္ေရာ၊ ငါလည္း ၾကက္သီးေတြ ထသြားတာေပါ့ကြာ”

လူရြယ္၏ စကားေၾကာင့္ က်န္သူမ်ားမွာ လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားသြားၾကဟန္ ရွိၾကၿပီး လူရြယ္ ေျပာမည့္ စကားမ်ားအား ေစာင့္ဆုိင္း နားေထာင္လွ်က္ ရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ထိုအခါ လူရြယ္မွ ဆက္ေျပာျပန္ေလသည္။

“ဒါနဲ႕ကြာ၊ ငါလည္း ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဆိုၿပီး အဲ့ဒီ သရဲကို ဓာတ္မီးနဲ႕ လွမ္းထုိးလိုက္တယ္ကြာ”

လူရြယ္သည္ ဆက္လက္ ေျပာျခင္း မျပဳေသးဘဲ ၾကြက္ေၾကာ္အား တစ္ကိုက္ကိုက္ၿပီး ထန္းရည္အား ဂြက္ခနဲ ေမာ့လိုက္ျပန္ေလ၏။ ၿပီးေနာက္ “ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ထန္းရည္က ကုန္ေတာ့မယ္ဟ၊ ငါ့မွာလည္း ပိုက္ဆံက ကုန္ၿပီး ဘယ္လို လုပ္ၾကမတုန္း” ဟူ၍ ေစာေစာက ေျပာသည့္ စကားႏွင့္ မည္သို႕မွ် သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုလိုက္ေလ၏။ ထိုအခါတြင္ က်န္လူမ်ားမွာ လူရြယ္ ေျပာသည့္ စကားအား ဂရုထားျခင္း မျပဳဘဲ “မင္း ဓာတ္မီးနဲ႕ ထုိးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုႀကီး ေတြ႕ရတုန္း၊ အေမႊးဖြားဖြားနဲ႕ နီနီစုပ္စုပ္ႀကီးလား” ဟူ၍ ေမးျမန္းၾကေလ၏။

ထိုလူမ်ား၏ အေမးကို လူရြယ္မွ အင္း မလုပ္၊ အဲ မလုပ္ဘဲ “ထန္းရည္ကလည္း ကုန္ေတာ့မယ္ကြာ၊ ေသာက္ကလည္း ထပ္ေသာက္ခ်င္ေသးတယ္၊ ပိုက္ဆံကလည္း ကုန္ၿပီ” ဟူ၍ တစ္ေယာက္တည္း ေရရြက္သည့္ဟန္ျဖင့္ ေျပာေလ၏။ ထိုအခါတြင္ က်န္လူမ်ားမွာ အထာေပါက္သြားၿပီး လူရြယ္အား မေက်မနပ္ တစ္ခ်က္ ၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ –

“ခြီးထဲမွဘဲ မင္းကလည္း ဇာတ္လမ္းကို မဆက္ေသးဘဲနဲ႕ ထန္းရည္ ကုန္ေတာ့မယ္ပဲ ေျပာေနတယ္၊ ေအးပါ၊ ထားပါေတာ့” ဟူ၍ ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး တဲအတြင္းမွ ထန္းသမား ကိုၾကက္ႀကီးအား “ဗ်ိဳ႕ … ကိုၾကက္ႀကီး ထန္းရည္ တစ္ျမဴေလာက္ ထပ္ခ်ပါဦးဗ်ိဳ႕” ဟူ၍ ေအာ္ဟစ္ လိုက္ေလေတာ့၏။ လူရြယ္မွာ ကိုၾကက္ႀကီး လာ၍ ခ်ေပးေသာ ထန္းရည္အုိးတြင္းမွ ထန္းရည္အား ၎၏ ခြက္အတြင္း ငွဲ႕လိုက္ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိဳက္ ေမာ့လိုက္ေလ၏။

“အားပါးပါး … ေကာင္းလိုက္တဲ့ ထန္းရည္၊ သူမ်ား တိုက္လို႕လားေတာ့ မသိဘူး၊ ေကာင္းခ်က္ကေတာ့ လြန္လြန္းတယ္”

“ေဟ့ေကာင္ လွ်ာမရွည္နဲ႕ေတာ့၊ မင္းဇာတ္လမ္းကို ထပ္ေျပာ”

“ေအးပါကြာ၊ မင္းတို႕ကလည္း ဇြတ္ပဲ၊ အဲ .. ဒါနဲ႕ ငါေျပာတာ ဘယ္နား ေရာက္သြားၿပီတုန္း”

“မင္းက သရဲကို ဓာတ္မီးနဲ႕ လွမ္းထုိးလိုက္တယ္ကြာ၊ အဲ့ဒီနား ေရာက္သြားၿပီ”

“ေအာ္ … ေအး၊ ငါလည္း အဲဒီလို ဓာတ္မီးနဲ႕ လွမ္းထုိးလိုက္ေရာ၊ လား … လား …၊ သူက ေဆးလိပ္ႀကီးေတာင္ ဖြာျပလိုက္ေသးတယ္ကြ”

က်န္လူမ်ားအား လူရြယ္၏ စကားအား စိတ္ဝင္တစား နားေထာင္ေနၾကေလ၏။ ၎တို႕မွာ ရန္ေအာင္ေတာင္မွ အေျခာက္အလွန္႕ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ၾကားဖူးၾကေသာ္လည္း ကိုယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေတာ့ မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ ၎တို႕၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ ကိုယ္ေတြ႕ ဇာတ္လမ္းအား စိတ္ဝင္တစား နားေထာင္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

“အဲဒီေတာ့ ဘယ္လို ထပ္ျဖစ္ေသးတုန္း”

“အဲ့ဒီလိုကြာ၊ ဓာတ္မီးနဲ႕ လွမ္းထုိးလိုက္တဲ့ ငါ့ကို ၾကည့္ၿပီး ေဆးလိပ္မီးနဲ႕ ဖြာျပတာလည္း ေတြ႕ေရာ၊ မင္းတို႕ သူငယ္ခ်င္းပဲ၊ ဘယ္ရမတုန္းကြ၊ တဲ ထဲက ထြက္ၿပီး ကြပ္ပ်စ္ဆီ ေလ်ွာက္သြားတာေပါ့”

“ဟ … ဟ၊ ေဟ့ေကာင္ ဒါေတာ့ လြန္ၿပီ ထင္တယ္ကြာ၊ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ မင္းက ငေၾကာက္မွန္း ငါတို႕ သိၿပီးသား၊ အဲ့ဒါေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေဟ့ေကာင္၊ လာ မၿဖီးနဲ႕”

ဟူ၍ အျခားသူမ်ားမွ လူရြယ္အား ေျပာၾကေလရာ လူရြယ္မွာ သူ၏ သြားႀကီးအား ၿဖီးျပလိုက္ၿပီးေနာက္ –

“အဟဲ … မင္းတို႕ကလည္း၊ ငါ တကယ္ သြားခဲ့တာကြ၊ ဘာလို႕ဆိုေတာ့ေလ၊ အဲဒီ ေဆးလိပ္ကို ဖြာျပတာ ငါ့အဘ ျဖစ္ေနလို႕ပဲကြ၊ အဟဲ၊ ငါ တစ္ေရးႏုိးေတာ့ အဘကို မေတြ႕ရဘူးေလကြာ၊ ဒါနဲ႕ ငါလည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ အဘမ်ား ျဖစ္ေနမလားဆိုၿပီး ဓာတ္မီးနဲ႕ လွမ္းထိုးၾကည့္ေတာ့ အဲ့ဒီ ငုတ္တုတ္ႀကီးက အဘ ျဖစ္ေနတာကြ၊ အဟဲ .. အဟီး”

ဟူ၍ စပ္ၿဖီးၿဖီး အမူအယာျဖင့္ ေျပာလိုက္ေလေတာ့၏။ ယင္း လူရြယ္မွာ ေအာင္ေမာင္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ စာဖတ္သူတို႕ သိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေမာင္ေအာင္ဦးမွ ၎၏ အဘျဖစ္သူႏွင့္ သြားေရာက္အိပ္စက္သည့္ ေန႕က ၾကားခဲ့ရေသာ ေတာင္ေပၚမွ တေယာသံ အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ယင္းေနာက္တြင္ ေမာင္ေအာင္ဦးမွာ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဖုိးေလး၊ ငေအာင္၊ ရဲႀကီးႏွင့္ မုိးကို တို႕အား ၎ ၾကားခဲ့ရေသာ ေတာင္ေပၚမွ တေယာသံ အေၾကာင္းကို ေျပာျပေလ၏။ ထိုအခါ ၎၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ တေယာသံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥစၥာေစာင့္ မိန္းမ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥစၥာေစာင့္ ေယာက္်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကေလ၏။

ၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႕ လူရြယ္တစ္စုသည္ လူရြယ္ပီပီ စူးစမ္းလိုၾကသည့္အေလ်ာက္ ေၾကာက္ပင္ ေၾကာက္လင့္ကစား အဘုိးႀကီး ဦးသာေအာင္၏ စကားအရ ညစဥ္ သန္းေခါင္ယံတြင္ ေပၚထြက္တတ္သည့္ တေယာထိုးသည့္ ဥစၥာေစာင့္ကို သြားေရာက္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ၾကည့္ရႈလိုသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ တုိင္ပင္ၾကေလေတာ့၏။

၎တို႕မွာ ငါးေယာက္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေၾကာက္စရာ မလိုေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တေယာထိုးသည့္ ဥစၥာေစာင့္အား ေတြ႕ရပါက ရြာထဲတြင္ လွည့္ပတ္၍ ၾကြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခန္႕မသင့္၍ တစ္ခုခု ျဖစ္ပါကလည္း ထုိေတာင္အနီးတြင္ အဘျဖစ္သူ ဦးသာေအာင္၏ တဲကေလး ရွိေနသျဖင့္ ထိုတဲဆီသို႕ ထြက္ေျပး၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၎တို႕၏ စြန္႕စားခန္းအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ တုိင္ပင္ေနၾကေလေတာ့၏။

+++++++++++++++++++++

ေရးသားသူ – မဟာရာဇာ အံစာတံုး

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s