ဟာသဆန္ေသာ ဒါ့ပံုအခ်ိဳ႕


သတိ !!! ေခ်ာင္း မၾကည့္ရ ...

သတိ !!! ေခ်ာင္း မၾကည့္ရ …

ဒီလို အရင္ ေလ့က်င့္ပါ ...

ဒီလို အရင္ ေလ့က်င့္ပါ …

 

လက္က်န္ေလးေတာ့ ခ်ပါရေစ ...

လက္က်န္ေလးေတာ့ ခ်ပါရေစ …

ဒီလို စတိုင္က ပိုမိုက္လားဗ် …

ဒီငွက္စုတ္ႏွယ္ .. ဖီးလ္ပ်က္တယ္ ...

ဒီငွက္စုတ္ႏွယ္ .. ဖီးလ္ပ်က္တယ္ …

ေနာက္အခါ ဆံပင္ ညႇပ္စရာ မလိုေအာင္လို႕ပါ ...

ေနာက္အခါ ဆံပင္ ညႇပ္စရာ မလိုေအာင္လို႕ပါ …

ကင္မလာမန္းရဲ႕ စြန္႕စားခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္တယ္ …

က်ဳပ္လည္း ပစ္တတ္တယ္ ...

က်ဳပ္လည္း ပစ္တတ္တယ္ …

 

မီးမီး လွဒလားဟင္င္င္

မီးမီး လွဒလားဟင္င္င္

ဘူမိုက္ရဲ ... ထြက္ရဲရင္ ထြက္ခဲ့ ...

ဘူမိုက္ရဲ … ထြက္ရဲရင္ ထြက္ခဲ့ …

က်ေနာ္ နပန္းသမားပါ ခည .. ဝိတ္တာ မဟုတ္ပါ ခည ...

က်ေနာ္ နပန္းသမားပါ ခည .. ဝိတ္တာ မဟုတ္ပါ ခည …

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Images Source : Internet

 

Collected by မဟာရာဇာ အံစာတံုး

(https://anzartone.wordpress.com/)

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s