ထူးဆန္းေသာ ေစ်းသည္


+++++++++++++++++++++++++

တစ္ေန႕သ၌ အသက္အားျဖင့္ (၄၀) ဝန္းက်င္ခန္႕ ရွိၿပီး လြန္စြာ ခါးကုန္းေသာ ခါးကုန္းႀကီး တစ္ေယာက္သည္ ေတာင္းႀကီး ႏွစ္ေတာင္းအား ထန္းပုိးျဖင့္ လွ်ိဳထမ္းလ်က္ ပတၱျမား မည္ေသာ မနက္ခင္း ေစ်းေလးဆီသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ေလ်ွာက္လွမ္းလာသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ခါးကုန္းႀကီး ၏ အဝတ္အစား တို႕သည္ လြန္စြာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ အဖာအေထးရာမ်ား ျဖင့္လည္း ျပည့္ႏွက္ေနေလသည္။ သူ၏ ဦးေခါင္းထက္မွ ဆံပင္တို႕သည္လည္း အသက္အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ ဆြတ္ဆြတ္ ျဖဴေနလ်က္ ရွိေလသည္။ ခါးကုန္း ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎ ထမ္းလာေသာ ေတာင္းႀကီး ႏွစ္လံုးသည္လည္း ေျမႀကီးႏွင့္ ထိကပ္လုနီး အေနအထား ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။

မနက္ခင္း ေစ်းေလးသည္ ထြက္ေပၚစ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူတို႕ျဖင့္ စည္ကားလ်က္ ရွိေန၏။ ထိုေနရာ ဝန္းက်င္ တစ္ဝိုက္သည္လည္း ၎တို႕၏ စကားသံမ်ားျဖင့္လည္း ဆူညံလ်က္ ရွိသည္ဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ အလိုရွိရာ လာေရာက္ ဝယ္ယူၾကသူမ်ား၊ အျမတ္အစြန္း ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးတည္ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းသည္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ မနက္ခင္း ေစ်း ျမင္ကြင္းသည္ ဆန္းၾကယ္လွမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႕ ကပ္ေရာက္၍ တရားဘာဝနာ အားထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္မူ ထိုျမင္ကြင္းသည္ တရား ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ဖြယ္ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနမည္ေလာဟု ကၽြႏ္ုပ္ ေတြးမိပါေသး၏။

ခါးကုန္းႀကီး သည္ မနက္ခင္း ေစ်းထိပ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါတြင္ လြတ္လ်က္ ရွိေသာ ေစ်းလမ္းေဘး တစ္ေနရာသို႕ သြားေရာက္ကာ ၎၏ ေတာင္းႀကီး ႏွစ္လံုးအား ခ်လိုက္ေလ၏။ ၿပီးေနာက္တြင္ ခါးကုန္းႀကီးသည္ ၎၏ လြယ္အိတ္စုတ္ႀကီး အတြင္းမွ ေဆးလိပ္ႀကီးအား ထုတ္ယူ၍ မီးညႇိ ရိႈက္ဖြားေနရင္းျဖင့္ ဝယ္သူအား ေမွ်ာ္လင့္ေနေလေတာ့သည္။

++++++++++++++++++++++++

“ဦးေလး …။ ဒီကေလးေလးေတြက ဦးေလး ကေလးေတြလား…”

ဟူ၍ ေစ်းဝယ္သူ မိန္းမ တစ္ေယာက္မွ အဆိုပါ ခါးကုန္းႀကီး၏ ေတာင္းႏွစ္လံုး အတြင္းမွ အသက္ အားျဖင့္ (၁) ႏွစ္ခန္႕ အရြယ္ ကေလးငယ္ေလး ႏွစ္ေယာက္အား ၾကည့္၍ ေမးျမန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအခါ ခါးကုန္းႀကီးမွ လြန္စြာ မာေက်ာ၍ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ အဆိုပါ မိန္းမ အား ျပန္လည္၍ ဤသို႕ ေျပာေလ၏။

“အဲ့ဒါ မေမးပါနဲ႕။ ဝယ္မယ္ဆို ေစ်းေျပာမယ္”

ယင္းသို႕ ခါးကုန္းႀကီးမွ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ဆိုသကဲ့သို႕ ေျပာလိုက္ေသာ အခါတြင္ ေမးျမန္းေနေသာ မိန္းမႀကီးမွာ အံအားသင့္သြားေလ၏။ ထို႕ျပင္ ခါးကုန္းႀကီး၏ ဝဲယာတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္ မ်ားမွလည္း ခါးကုန္းႀကီးအား တစ္လွည့္ ကေလးငယ္ ႏွစ္ေယာက္အား တစ္လွည့္ ၾကည့္ရႈကာ အထူးအဆန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ ၎တို႕ အေနျဖင့္ လူမသိ သူမသိ ကေလး စြန္႕ပစ္ျခင္း ကိုသာ ၾကားဖူး ႀကံဳဖူးၾကေသာ္လည္း ယခု ခါးကုန္းႀကီးမွာမူ ကေလးမ်ားအား ေတာင္းျဖင့္ ထည့္၍ ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္၍ ေနေလေတာ့၏။ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း၌မူ ေစ်းဝယ္သူ ေစ်းေရာင္းသူ မ်ားသည္ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာၾက ဆိုၾကရင္းျဖင့္ ခါးကုန္းႀကီး ႏွင့္ ေတာင္းႀကီးႏွစ္လံုး အတြင္းမွ ကေလးငယ္ ႏွစ္ေယာက္အား အထူးအဆန္းသဖြယ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈၾကရင္းျဖင့္ မ်က္လွည့္ဝုိင္းကဲ့သို႕ ခါးကုန္းႀကီး နားတြင္ လူမ်ား တစ္စထက္ တစ္စ အုံခဲ လာေလေတာ့၏။

++++++++++++++++++++++

ယင္းအခိုက္တြင္ လူအုပ္ႀကီး အတြင္းမွ ခပ္ဝဝ မိန္းမႀကီး တစ္ဦးသည္ ခါးကုန္းႀကီးအား ဤသို႕ လွမ္း၍ ေမးေလ၏။

“ဒီမယ္၊ ဒီကေလးေတြက ေရာင္းဖို႕ဆိုတာ ဟုတ္သလား”

ထိုအခါ ခါးကုန္းႀကီးမွာ အဆိုပါ မိန္းမႀကီးအား လွမ္း၍ ၾကည့္ေလ၏။ ၎အၾကည့္မွာ ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး ၾကည့္ေသာ အၾကည့္ ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါ မိန္းမႀကီးမွာ လြန္စြာ ႀကီးမားေသာ ေရႊဆြဲႀကိဳးႀကီးအား ၾကြားဝါရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္ပင္း အေညာင္းခံ၍ အကၤ်ီ၏ အျပင္သို႕ ထုတ္ကာ ဆြဲထားေလ၏။ ၎၏ လက္တြင္လည္း အေလးခံကာ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေရႊလက္စြပ္မ်ား၊ ေရႊလက္ေကာက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ခါးကုန္းႀကီးသည္ ယင္းသို႕ ၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ ….

“ဟုတ္တယ္ ေရာင္းဖို႕ပဲ။ ဝယ္မယ္ဆို ေစ်းေျပာမယ္”

ဟူ၍ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ဆိုေလသည္။ ထိုအခါ မိန္းမႀကီးမွလည္း မာေက်ာေသာ အသံျဖင့္ ျပန္လည္ ေျပာဆိုျပန္ေလ၏။

“ဝယ္မလို႕ ေမးေနတာ၊ ဘယ္ေစ်းလဲ ေျပာ”

ခါးကုန္းႀကီးႏွင့္ ေရာင္းရန္ ဟူေသာ ကေလးငယ္တို႕အား အထူးအဆန္း အျဖစ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈေနေသာ လူအမ်ားမွာ ယင္းကဲ့သို႕ မိန္းမႀကီးႏွင့္ ခါးကုန္းႀကီး တို႕ ေစ်းညႇိေနၾကျခင္းအား စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္ေနရင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆိုေနၾကရာ အဆိုပါ ေနရာေလးမွာ လက္ပံပင္ ဇရပ္က်သကဲ့သို႕ ျဖစ္၍ ေနေပေတာ့၏။

+++++++++++++++++

“ဒီမယ္ … ဒီမယ္ .. ခဏေလာက္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ေနေပးၾကပါ”

အဆိုပါ အသံမွာ လူအုပ္ႀကီးအား လႊမ္းမိုးလ်က္ ထြက္ေပၚလာေလသည္။ လြန္စြာ ေအာင္ေသာ အသံဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ထိုအသံေၾကာင့္ လူအုပ္ႀကီးမွာ မီးကို ေရျဖင့္ ဖ်န္းပက္လိုက္သကဲ့သို႕ ရုပ္ခ်ည္း ၿငိမ္က်သြားေလ၏။ ထို႕ေနာက္ အသံပုိင္ရွင္အား ၾကည့္လိုက္ၾကေလ၏။ အသံပိုင္ရွင္မွာ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ ဝန္းက်င္ခန္႕သာ ရွိေသးေသာ လြန္စြာ လွပသည့္ မိန္းမပ်ိဳေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေလ၏။

ယင္းသို႕ အသံမ်ား တိတ္သြားေသာအခါတြင္ အသံရွင္ မိန္းမပ်ိဳမွာ ကေလး ေရာင္းေနေသာ ခါးကုန္းႀကီး ဘက္သို႕ လွည့္၍ ……

“အကိုႀကီး ဆိုတဲ့ ေစ်းအတုိင္း က်မ ေပးပါမယ္။ က်မကို ေရာင္းပါ”

ဟူ၍ ေျပာေျပာဆိုဆို ပိုက္ဆံမ်ားအား ေရတြက္၍ ေပးလိုက္သည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ထိုအခါ ခပ္ဝဝ မိန္းမႀကီးမွာ အသံရွင္ မိန္းမပ်ိဳအား မၾကည္သလို အၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ ခါးကုန္းႀကီး ဘက္သို႕ လွည့္ကာ …

“ဒီမွာ က်မ အရင္ေမးတာ၊ က်မ အရင္ဝယ္တာ၊ ဒီေတာ့ က်မကိုပဲ ေရာင္းပါ”

ဟူ၍ ေျပာေျပာဆိုဆို ၎၏ ပိုက္ဆံအိတ္ႀကီး အတြင္းမွ ေငြစကၠဴမ်ားအား ထုတ္ယူ ေရတြက္ကာ ေပးလိုက္ေလ၏။

အဆိုပါ ကေလးႏွစ္ေယာက္အား ႏွစ္ေယာက္ၿပိဳင္ ဝယ္ယူေနၾကေသာ ျမင္ကြင္းအား လာေရာက္၍ ၾကည့္ရႈေနၾကေသာ လူအမ်ားမွ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ နည္းတူ ခါးကုန္းႀကီး မွာလည္း ခပ္ဝဝ မိန္းမႀကီးအား တစ္လွည့္၊ အသံရွင္ မိန္းမပ်ိဳအား တစ္လွည့္ ၾကည့္ရႈကာျဖင့္ မည္သူ႕ကို ေရာင္းရမည္နည္း ဟူ၍ စဥ္းစား ေတြးေတာကာ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေလေတာ့၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူကား ခါးကုန္းႀကီးမွေန၍ ၎၏ ညာဖက္ အျခမ္းတြင္ ရွိေနေသာ ခပ္ဝဝ မိန္းမႀကီးအား ညာဖက္ ေတာင္းအတြင္းမွ အိပ္ေပ်ာ္ေနလ်က္ ရွိေနေသာ ကေလးငယ္အား ေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး ဘယ္ဘက္ အျခမ္းမွ အသံရွင္ မိန္းမပ်ိဳေလးကိုမူ ဝိုင္းအံု ၾကည့္ေနသည့္ လူအမ်ားအား သေဘာက်စြာ တခစ္ခစ္ ရယ္ေမာေနေသာ ဘယ္ဘက္ ေတာင္းအတြင္းမွ ကေလးငယ္ေလးအား ေရာင္းခ်လိုက္ေလေတာ့၏။

ဤသို႕ျဖင့္ မနက္ခင္း ေစ်းထိပ္တြင္ အထူးအဆန္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ကေလး ေရာင္းပြဲႀကီး ၿပီးသြားသည္ႏွင့္ ကေလး ဝယ္ယူသြားေသာ ခပ္ဝဝ မိန္းမႀကီးႏွင့္ ၎၏ အခိုင္းအေစ မိန္းကေလး သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ကေလးငယ္အား ေခၚေဆာင္လ်က္ ေစ်းအတြင္းမွ ထြက္ခြာ သြားၿပီ ျဖစ္သလို၊ အသံေအာင္ေသာ မိန္းမပ်ိဳေလးမွာလည္း ဝယ္ယူလိုက္သည့္ ကေလးငယ္ေလးအား ေထြးပိုက္ကာ ထြက္ခြာ သြားၿပီ ျဖစ္ေလ၏။

ထိုနည္းတူ ကေလး လာေရာင္းေသာ ထူးဆန္းေသာ ေစ်းသည္ ခါးကုန္းႀကီး မွာလည္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသားငါးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ေတာင္းႀကီး ႏွစ္လံုးအား ထမ္းပိုးလ်က္၊ ၎၏ ပါးစပ္တြင္လည္း စီးကရက္ တစ္လိပ္အား ဖြဖြေလး ကိုက္ခဲထားရင္း အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနေသာ အၿပံဳးမ်ားျဖင့္ ေစ်းႏွင့္ ေဝးရာဆီသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ ေလေတာ့သတည္း။

+++++++++++++++++++++++++

https://mandalaygazette.com/165189/creative-writing

+++++++++++++++++++++++++

ေရးသူ – မဟာရာဇာ အံစာတံုး

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s