ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္း


Young Girl, Don't Cry

++++++++++++++++++++

လြမ္းသမွ်ကို လြမ္းစာေခြလို႔
လြမ္းမေျပသမွ်
လြမ္း၍ ေနရဦးမည္
လြမ္းမိပါသည္ ျမန္မာျပည္ …..။

ေန႔စဥ္ ဘ၀
စိတ္တိုင္းမက်လည္း
ျဖတ္ေက်ာ္ေနရဦးမည္
စိတ္ဆင္းရဲေစ ရင္ဆိုင္ရေပဦးမည္ …..။

အိပ္ပ်က္ညေတြ
ရက္ဆက္ေနလည္း
ၾကိဳးစား၍ေတာ့ အိပ္ရမည္ …..။

အားငယ္မိလည္း
ၿပံဳးေနရဆဲ
လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ((ၾကိဳးစား၍ေတာ့))
ေပ်ာ္ေအာင္ေနမည္ …..။

ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈမို႔
ငိုေန၍ေတာ့ မျဖစ္ျပီ …..။
++++++++++++++++++++++

By – Toetoe Wai

++++++++++++++++++++++

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s