မဟာရာဇာ စာစဥ္မ်ား


================================

================================

ေလာက၌ တူမွ်ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ကား ေပးတိုင္းလည္း ျပန္မရတတ္ေပ။ ထိုနည္းတူ ေရွးလူတို႕အဆိုအတိုင္း ေစတနာ ဟူသည္လည္း ေဝဒနာ ျဖစ္တတ္၏။

ျပဒါး သုတ္လိမ္းထားေသာ မွန္တစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႕လည္း မိမိမွ ညာဘက္ လက္ကို ေျမႇာက္ျပပါလ်က္ မွန္အတြင္း ထင္းေနေသာ ပံုရိပ္က ဘယ္ဘက္ လက္ကို ျပန္လည္ ေျမႇာက္ျပသကဲ့သို႕ မိမိမွ တူညီသည္ ထင္မွတ္ေသာ အရာမ်ားသည္ကား ေစ့ေစ့ ေတြးၾကည့္ေသာအခါ ေသြဖီ ဆန္႕က်င္ျခင္းတို႕သည္သာ ျဖစ္ေနတတ္ေပ၏။

သာမန္ အသံတို႕ ကင္းဆိတ္ေသာ ညခင္းအခါတြင္ လြန္စြာ တိုးညႇင္းေသာ အသံတို႕သည္ ထင္ရွားလာတတ္သကဲ့သို႕ အေပၚယံ အၿပံဳးတုတို႕အား ဖယ္ရွား၍ ေခါင္းေအးေအးထား စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကည့္ေသာ အခါတြင္ကား အမွန္တရား ဟူသည္ ထင္စြာ ျပဳလာတတ္ေလသည္။

တိမ္ဖံုးေသာ လမင္းကဲ့သို႕ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႕သည္ ညီတူမွ်ျခင္းအား ေမွ်ာ္လင့္ပါလ်က္ကယ္ႏွင့္ မညီမွ်ျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ရဖန္ မ်ားလာေသာအခါ ကဏန္းတစ္ေကာင္၏ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ကဲ့သို႕ ေလာကအား ဖီလာကန္႕လန္႕ျပဳ၍ သြားတတ္ေလ၏။

လက္သည္းဆိတ္ရာမ်ားေသာ ဗူးသီးကဲ့သို႕ ရင္သို႕ထိခိုက္ေစေသာ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ေသရာပါ အမာရြက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအား မလွမပ ဖန္တီးတတ္ေလ၏။

တစ္ခါတစ္ရံ ေလာက၌ မိမိမွ ၿပံဳးေပ်ာ္ေစရန္ ရည္ညြန္းေျပာေသာ စကားတစ္ခြန္းသည္လည္း ေစတနာ မျမင္တတ္ေသာ လူႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခါ မိုက္ရိုင္းသည္ဟူ၍လည္း ေျပာခံရတတ္ေသး၏။

ေနေရာင္ထိေတာ့ လန္း၊ ေနေရာင္ မရေတာ့ ညႇိဳးႏြမ္း၊ ေနကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္သည့္ ေနၾကာပန္း၏ အျဖစ္သည္ကား သစၥာ ေမတၱာဟူေသာ မွတ္ခ်က္ထက္ ရူးျခင္း၊ မိုက္ျခင္းဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္သာ တန္ေလ၏။

မည္သုိ႕ဆိုေစ၊ ေဝဒနာ ပစၥယာ တဏွာ ဟူသည္ေၾကာင့္ ေတြ႕ထိသမွ် ဖီးလ္ ျဖစ္သြားေသာအခါ ေနာက္ဘဝ မ်ိဳးေစ့အား ပ်ိဳးခ်ရာ မည္သည္ျဖစ္၍ ျမင္၊ ၾကား၊ နံ၊ သိ စသည့္ ေဝဒနာ အျဖာျဖာ ျဖစ္ေပၚလာေလေသာအခါ လိုခ်င္ တပ္မက္ျခင္း တဏွာ မျဖစ္ေပၚေစပါဘဲ ျမင္စဥ္ခဏ၊ ၾကားစဥ္ခဏ မၿမဲေသာ သေဘာတရားတို႕ကို သိျမင္ေပးပါမွ ေဝဒနာ နဲ႕ တဏွာ ၾကား ဘုရားပြင့္ ဆိုသကဲ့သို႕ ေနာက္ဘဝ၊ ေနာက္ခႏၶာ၊ ဆင္းရဲတာရွည္ရမည့္ အျဖစ္ ကုေဋကုဋာကို မုခ်မွန္စြာ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျခင္းသည္သာ ျဖစ္ပါေပေတာ့မည္တည္း ….။

 

================================

By – မဟာရာဇာ အံစာတံုး

================================

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s