လူဝႀကီးႏွင့္ လူပိန္ႀကီး


++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တစ္ေန႕သ၌ လြန္စြာမွ ဝဖုိင့္ေသာ လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ လြန္စြာမွ ပိန္ေညႇာင္ေသာ လူႀကီးတစ္ဦးတို႕သည္ က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ တစ္ေယာက္သြား လမ္းၾကပ္ေလးအတြင္း ရင္ဆိုင္ တိုးမိၾကေလ၏။

ထိုအခါ လူဝႀကီး မွ …..

“………..

ေဟ့ေကာင္ နံပိန္၊ ေဘးကို ကပ္စမ္း

……..”

– ဟူ၍ အမိန္႕ဆန္ဆန္ ေလသံျဖင့္ ဆိုေလရာ လြန္စြာမွ ပိန္ေညႇာင္ေသာ လူပိန္ႀကီးမွ ခပ္မာမာ ေလသံျဖင့္ ဤသို႕ ခြန္းတံု႕ျပန္ေလ၏။

“………..

ေဟ့ေကာင္ ဝက္ႀကီး၊ မင္းသာ ထိုင္လိုက္စမ္း၊ ငါ မင္းအေပၚက ေက်ာ္ခြသြားမလို႕

……..”

ထုိ႕ေနာက္  ၎တို႕ ႏွစ္ေယာက္သည္ ဤသို႕ အေခ်အတင္ ေျပာၾကေလ၏။

“………..

လူဝႀကီး – “ဘာကြ၊ မင္း နံရုိးေတြ က်ိဳးခ်င္ၿပီ ထင္တယ္”

လူပိန္ႀကီး – “ေအာင္မာကြာ၊ မင္း ဝက္ကင္ ျဖစ္သြားခ်င္လို႕လား”

လူဝႀကီး – ((ဟက္ဟက္ပက္ပက္ တစ္ခ်က္ ရယ္လိုက္ၿပီး))

“အဟက္ …၊ လူၾကည့္ေတာ့ျဖင့္ ငါ့ တစ္ခ်က္ထုိးစာေတာင္ မရွိဘူး၊ လက္သီးနဲ႕ ေျပာတာေနာ္ ကိုယ့္လူ … အဟက္ .. ဟက္”

လူပိန္ႀကီး – ((လြန္စြာ ေဒါပြေသာ မ်က္ႏွာေပးျဖင့္))

“ေဟ့ေကာင္ ဝက္ႀကီး၊ ဗလ ေတာ့ မရွိဘူး၊ ဇ ေတာ့ ရွိတယ္ကြ၊ နားလည္လား။ ခါးပတ္နက္ေတာင္ ရထားတဲ့ ေကာင္ကြ။ ဘာမွတ္ေနလဲ”

……..”

 

ထိုအခါ လူဝႀကီးမွာ လူပိန္ႀကီးအား ရီက်ဲက်ဲ မ်က္ႏွာေပးျဖင့္ ေခါင္းမွစ၍ ေျခဖ်ားဆံုးထိ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လိုက္ဟန္ ျပဳၿပီးေနာက္ ….

“………..

မဟုတ္မွ လြဲေရာပဲ၊ မင္း ရတဲ့ ခါးပတ္နက္ဆိုတာ မင္း မိန္းမ ထမီက အထက္ဆင္ အနက္စႀကီးပဲ ျဖစ္ရမယ္ .. ဟီဟိ

……..”

– ဟူ၍ ခပ္ေထ့ေထ့ ေျပာလိုက္ေလရာ လူပိန္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာမွာ ေဒါသေၾကာင့္ လြန္စြာမွ နီးျမန္းသြားၿပီးလွ်င္ …. ခါးၾကားတြင္ အသင့္ေဆာင္ထားေသာ ဓါးကို ထုတ္ယူကာ လူဝႀကီး၏ ဝမ္းဗိုက္ဆီသို႕ ဦးတည္၍ အားကုန္ ထိုးသြင္းလိုက္ေလေတာ့၏။

 

ထို႕ေနာက္ ………..

ထို႕ေနာက္ ………………….

ထို႕ေနာက္ …………………………

မည္သုိ႕ မည္ပံု ဆက္ျဖစ္ၾကသနည္း ဟူမူကား ??????

စာရႈသူ အသင္လူသားတို႕၏ သေဘာသာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္ တမံု႕ ……။

(( …. သုိ႕တည္းမဟုတ္ အခါအခြင့္ သင့္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တင္ဆက္ေပးသြားပါမည့္ အေၾကာင္း …. ))

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

– မဟာရာဇာ အံစာတံုး

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s